Intel® Quick Sync Video ช่วยเพิ่มความเร็วในการสร้างผลงาน

เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วในการที่ผู้ใช้ดาวน์โหลด สร้าง แก้ไข และแบ่งปัน

Intel® Quick Sync Video ช่วยเพิ่มความเร็วของผู้ใช้ในการดาวน์โหลด สร้าง หรือแก้ไขวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ และให้อัตราการแปลงและแบ่งปันที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าระบบเก่า